South Africa till Malawi (14-05-2012 till 06-09-2012, 14.708 km)

62093-km

 

Tanzania till Egypt  (06-09-2012 till 23-10-2012, 8.006 km)

xtra